...
Poziv ženama za učešće u projektu
05.Dec.22


POZIV ZA UČEŠĆE NA PROJEKTU 

 

Na ovaj projekt mogu se prijaviti sve žene bez obzira na starosnu kategoriju/dobnu grupu, a koje ispunjavaju sljedeće uslove: 

  • Dugoročno nezaposlene (12 mjeseci i više); i/ili
  • Prijavljene na biro za zapošljavanje 12 mjeseci ili više;- i/ili
  • Nezaposlene žene koje su nedavno primile socijalnu (novčanu) naknadu.

Učešće u Projektu uključuje:

  • Obuka i edukacija o procesima traženja posla i tržištu rada (priprema i pisanje biografije, priprema za razgovor za posao; "soft" vještine kao što su komunikacijske vještine, timski rad; upoznavanje s pravima i odgovornostima radnika i sl.);
  • Savjetovanje i spajanje sa poslodavcima;
  • Obuka na radnom mjestu kod poslodavca, u zanimanju koje odgovara osobnom profilu nezaposlene osobe

Ukoliko Vam je potrebna pomoć prilikom prijave ili imate pitanje u vezi sa Projektom možete nas kontaktirati putem e-maila: podrskawb@kolektiv.ba  ili na tel: 033/20 45 92