...
Podrška nezaposlenim osobama kroz usluge privatnih agencija za zapošljavanje
21.Nov.22


Projekat „Podrška nezaposlenim osobama kroz usluge privatnih agencija za zapošljavanje“


Projekat „Podrška nezaposlenim osobama kroz usluge privatnih agencija za zapošljavanje“ (u daljnjem tekstu: „Projekat“) koji finansira Ambasada Švedske, a provodi Kolektiv d.o.o. uz podršku Svjetske banke, dobio svoj nastavak i njegovo trajanje je produženo do aprila/travnja 2024. godine.
U skladu sa sporazumom sa Svjetskom bankom i sa potrebama tržišta rada i jasno definisanom ciljnom grupom, raspisan je Javni poziv (MojPosao.ba - Poziv nezaposlenim ženama za učešće na projektu) na koji mogu da se prijave sve žene, bez obzira na starosnu kategoriju/dobnu grupu i koje su:


 dugoročno nezaposlene (duže od 12 mjeseci) kao i
 žene koje su nezaposlene i primile su socijalnu pomoć u zadnjih 18 mjeseci.


Usluge Projekta osiguravaju sve što je potrebno da se kandidati adekvatno pripreme i razviju i/ili unaprijede svoje vještine i znanja kako bi bili konkurentniji na tržištu rada. Pa tako u sklopu aktivnosti planirane su: obuke i edukacije o procesima potražnje posla; besplatno savjetovanje i spajanje sa poslodavcima; obuka kod poslodavca za ponuđeni posao.

U prethodnom periodu usluge Projekta je koristilo preko 3000 osoba, od kojih je oko 1000 zaposlilo se kod preko 100 poslodavca.
Planirano je da naši savjetnici budu 23. novembra u TC Bingo u Bihaću u periodu od 10:00 do 15:00 sati kako bi građankama Bihaća predstavili usluge Projekta.