...
ODLUKU O ZABRANI PUŠENJA
10.Nov.22


Na temelju člana 5. i člana 45. Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u F BiH (Službene novine F BiH, broj: 38/22 od 20.05.2022. godine), Zakona o zaštiti na radu (Službene novine F BiH, broj: 79/2020), vd direktor donosi:

 

                                                                                  ODLUKU O ZABRANI PUŠENJA

ODLUKU možete preuzeti ovdje ...

                                                                                            Član 1.

Ovom se Odlukom, u cilju zaštite zdravlja radnika, vanjskih saradnika i vanjskih korisnika objekata JU Služba za zapošljavanje USK Bihać, kao i svih drugih osoba koje povremeno ili privremeno borave u objektu Službe, zabranjuje pušenje u svim zatvorenim javnim prostorima Službe kao i na otvorenim prostorima Službe koji predstavljaju funkcionalni dio prostora u kojima se obavlja rad Službe.

 

                                                                                            Član 2.

Pod zatvorenim javnim prostorom JU Služba za zapošljavanje USK Bihać, u smislu ove Odluke, smatra se cijeli prostor u sklopu objekta Službe na lokaciji sjedišta Službe – Bihać, Biro rada Bihać, Centar za stručno osposobljavanje i edukaciju, a koji se nalaze na adresi ul. Branislava Đurđeva Br. 1 Bihać, koji je pod krovom (uredski prostori, sanitarne prostorije, ulazni prostori, hodnici i drugi zatvoreni prostori u objektu Službe), kao i prostori Biroa rada Bosanska Krupa, Velika Kladuša, Cazin, Sanski Most, Bužim, Ključ i Bosanski Petrovac. Pod otvorenim prostorima Službe koji predstavljaju funkcionalni dio prostora u kojima se obavlja djelatnost Službe podrazumijeva se, u smislu ove Odluke, otvoreni prostor pred glavnim ulazom u glavnu zgradu Službe, kao i isti prostori u biroima rada.

 

                                                                                             Član 3.

Odredbe člana 1 i 2 ove Odluke o zabrani pušenja u zatvorenim i otvorenim prostorima Službe odnose se na sve radnike i ostale djelatnike Službe, na vanjske korisnike objekta Službe, kao i na sve druge osobe koje povremeno ili privremeno borave u objektu Službe.

 

                                                                                             Član 4.

Protiv radnika Službe koji se ne pridržavaju odredbi ove Odluke pokrenut će se odgovarajući postupak u cilju utvrđivanja odgovornosti zbog narušavanja utvrđenih zakonskih odredbi.

Istodobno, zbog kršenja odredbi ove Odluke vanjskim saradnicima Službe može se otkazati daljnja saradnja, a vanjskim korisnicima objekta daljnje korištenje objekta Službe.

 

                                                                                              Član 5.

Osim odgovornosti zbog narušavanja zakonskih odredbi, osoba koja se zatekne kako puši u prostoru Službe u kojemu je pušenje zabranjeno, za isti prijestup može istovremeno odgovarati i prekršajno prema Zakonu o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u F BiH.

 

                                                                                              Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na oglasnoj ploči i na Internet stranici JU Služba za zapošljavanje USK Bihać, a ista se počinje primjenjivati godinu dana od dana stupanja na snagu Zakonu o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u F BiH, odnosno dana 28.05.2023. godine.                                                                                                

        

ODLUKU možete preuzeti ovdje ...