...
Poziv za pismeni ispit
25.Oct.22


Javni oglas za popunu radnog mjesta na odredeno vrijeme

Referent na salteru - evidenticar u Birou rada Bihac

pri JU Sluzba za zaposljavanje USK Bihac

objavljen u dnevnom listu ,,Oslobodenje" dana 08.10.2022. godine

Pismeni ispit kandidata koji ispunjavaju opce i posebne uvjete Javnog oglasa za popunu radnog

mjesta na odredeno vrijeme Referent na salteru - evidenticar u Birou rada Bihac pri JU Sluzba za

zaposljavanje USK Bihac, te koji su dostavili blagovremene, uredne i potpune prijave na predmetni

 

Javni oglas, odrzati će se u PONEDELJAK, 31.10.2022. godine, sa pocetkom u 11,00 sati, u Sali JU

Sluzba za zaposljavanje USK Bihac, UI. Branislava Đurdeva broj 1., 77000 Bihac.

 

Testiranje se vrsi radi provedbe testa znanja iz opce i posebne djelatnosti Sluzbe.

 

Pitanja iz opce i posebne oblasti pripremaju se iz slijedecih zakonskih i podzakonskih propisa: Zakon

o posredovanju u zaposljavanju i socijalnoj sigunosti nezaposlenih osoba {Sluzbene novine F BiH,

broj: 41/01, 22/05 i 9/08), Pravilnik o evidencijama u oblasti zaposljavanja {Sluzbene novine F BiH,

broj: 74/18).

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na oglas. Svi

kandidati koji pristupe testiranju duzni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu sa

fotografijom {licna karta, vozacka dozvola, pases) i olovku. Kandidat koji ne bude mogao dokazati

identitet nece moci pristupiti testiranju.

Tokom odrzavanja provjere znanja kandidati se nece moci koristiti literaturom i biljeskama, napustati

prostorije iii se sluziti mobilnim telefonom. Kandidati koji se budu ponasali suprotno od navedenog

udaljit ce se s testiranja a njihov rezultat se nece bodovati.

DOKUMENT