JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE USK - BIHAĆ
 
 
 

  Odgovor

E.B.

Komentar: Dobar dan interesuje me planiraju li se realizirati naknade koje ste umanjili 50%na osnovu nekog vaseg zakona usvojenog na vasem upravnom odboru a na koje imamo pravo na osnovu tog vaseg izdatog rjesenja svjestan sam cinjenice na koji nacin ih je moguce potrazivati, konkretno umanjili ste mi iznos od 900 KM.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovor:

Poštovani,

umanjenje iznosa novčane naknade za vrijeme trajanja privremene nezaposlenosti definirano je odredbom tč.4. čl.50. Zakona o posredovanju u zapošljavanju I socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (“Službene novine Federacije BiH”, br.,55/00, 41/01 I 22/05):

  1. - 4.Ako su sredstva dobijena udruživanjem iz vlastitih prihoda službi za zapošljavanje i usmjeravanjem iz Federalnog zavoda nedovoljna za ostvarivanje svih prispjelih i novčanih naknada za taj mjesec, služba za zapošljavanje će smanjiti iznos novčane naknade koja se isplaćuje za taj mjesec svim nezaposlenim osobama evidentiranim u službi za zapošljavanje u omjeru koji će joj omogućiti da isplati novčane naknade.

Sukladno gore navedenoj odredbi citiranog zakona JU Služba za zapošljavanje USK Bihać je izvršila proporcionalno umanjenje iznosa novčanih naknada za vrijeme trajanja privremene nezaposlenosti I nije u zakonskoj obavezi izmiriti preostali dio sredstava u iznosu od 50%. Umanjenje iznosa novčanih naknada rezultat je povećanog broja korisnika prava na novčanu naknadu za vrijeme trajanja privremene nezaposlenosti I nemogućnosti obezbjeđenja potrebnih sredstava za navedene svrhe, loše materijalne situacije I plasmana sredstava za novčane naknade demobiliziranim braniteljima.

Nadamo se das mo Vam pružili dovoljno informacija, a za eventualno potrebna dodatna obrazloženja stojimo Vam na neograničenom raspolaganju!

S poštovanjem!

Ramo Sulić – Rukovodilac Odjeljenja za posredovanje u zapošljavanju,ITR,stručno osposobljavanje i edukaciju

JU Služba za zapošljavanje USK-a Bihać

Tel.+387 37 229 743; fax.+387 37 229 756; e-mail. ramo.sulic@usk-szz.ba; ramo.sulic@bih.net.ba;