JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE USK - BIHAĆ
 
 
 

  LINKOVI

Agencija za rad i zapošljavanje BiH
Federalni zavod za zapošljavanje

Zavod za zapošljavanje RS
Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH
Savez samostalnih sindikata BiH
Udruženje poslodavaca FBiH
Migracioni servisni centar

Careerjet.ba - tražilica poslova u Bosni i Hercegovini

 

KANTONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona
Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo
Služba za zapošljavanje Srednjobosanskog Kantona
Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog Kantona

 

SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE DRUGIH ZEMALJA

Australija
Austrija
Belgija
Crna Gora
Danska
Finska
Francuska
Hrvatska
Irska
Island
Italija
Kanada
Luksemburg
Makedonija
Meksiko
Norveška
Njemačka
Slovenija

Srbija
Španija
Švedska
Švicarska
Velika Britanija
SAD


MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

EURES (The European Job Mobility Portal)
WAPES (World Association of Public Employment Services)
International Labour Organisation (ILO)
International Organization for Migration (IOM)
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
UN Development Programme (UNDP)