JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE USK - BIHAĆ
 
 
 

  Dobro došli!

 

09.11.15

Programu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja u oblasti poljoprivrede 2015


28.10.15

Javni poziv za prijavu za zapošljavanje radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj

Obavještavamo sve osobe koje su zainteresirane za prijavu za zapošljavanje radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj, da je naredni termin za intervjue u vezi sa Javnim pozivom  za realizaciju Triple Win projekta zapošljavanja radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj, u drugoj polovini januara 2016. godine. Preciznije  datume Služba će objavati nakon što predstavnici Savezne agencije za rad SR Njemačke, pošalju obavijest  o tačnim terminima.

U prilogu ovog teksta nalazi se i novi obrazac CV-a ( Lebenslauf )   za popunjavanje za sve zainteresovane kandidate. 

Za eventualne informacije možete kontaktirati:

JU Služba za zapošljavanje USK-a
Odjeljenje za posredovanje pri zapošljavanju i ITR
Rukovodilac Dilista Međedović
71000 Bihać, Branislava Đurđeva br.1
Tel. 037 742 741, 037 290 730

JAVNI POZIV II LEBENSLAUF


28.10.15

Odluka o poništenju Javnog oglasa za popunu radnog mjesta Domar-kotlovničar


26.10.15

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom obavio je Javne pozive:

- II Javni poziv za dodjelu sredstava finansiranja programa i projekata u 2015. godini

- II Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa u 2015. godini za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Više informacija možete pronaći na:

http://fprzoi.ba/category/c34-javni-pozivi/