JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE USK - BIHAĆ
 
 
 

  Dobro došli!
   

 

 

 

OGLAS: SANITEKS za prijem na obuku 120 šivača – krojača za potrebe proizvodnje radne izaštitne odjeće u pogonu FLISAN u Bužimu