JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE USK - BIHAĆ
 
 
 

  Dobro došli!

26.01.2016

Pismo zahvalnosti povodom odobravanja projekta iz Programa Javnih radova 2015. godine na području općine Ključ, a koja je u 2014. godini bila pogođena nezapamćenim poplavama.

 

18.12.15 - Stručni saradnik – savjetodavac u Birou rada Cazin – na neodređeno vrijeme


08.12.15

PROGRAM ZAPOŠLJAVANJE ROMA U 2015 GODINI

Obavještavamo Vas da je danas na web stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje objavljen Javni poziv za učešće u Programu zapošljavanja Roma u 2015.godini


04.12.15

JAVNI POZIV STUDENTIMA

Obavještavamo Vas da je u okviru Programa ferijalnog rada studenata iz Bosne i Hercegovine u SR Njemačkoj, koji se odvija u saradnji Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i Centralnog ureda za posredovanje u zapošljavanju stručne radne snage iz inostranstva (ZAV) Savezne agencije za rad SR Njemačke, za Bosnu i Hercegovinu u 2016. godini odobrena kvota od 100 studenata. Studentima univerziteta u Federaciji Bosne i Hercegovine dodijeljena su 64 mjesta. Više informacija ovdje


04.12.15

Interes poljoprivrednika i javnosti u USK-u za ovaj Program poticaja i raspisani Javni poziv bio je iznad očekivanja, što je rezultiralo brzim zatvaranjem Javnog poziva i velikim brojem prijavljenih aplikanata iz USK.

 • Raspoloživa sredstva za realizaciju ovoga Programa zapošljavanja i samozapošljavanja u poljoprivredi su 3 miliona KM, a na Javni poziv, zaključno sa 23.11.2015.godine u 14,40 sati, ukupno se prijavio 571 aplikant iz svih kantona u Federaciji BiH.
 • Ukupan broj prijavljenih aplikanata za korištenje ovih poticajnih sredstava iz USK je 223 ili 39% od ukupnog broja prijavljenih u svim kantonima, prije zatvaranja Javnog poziva.
 • Od ukupno prijavljenih 223 aplikanta, njih 218 su se prijavili kao novoregistrirani obrt, a 5 aplikanata su prijave za poticajna sredstva podnijeli kao postojeći obrti.
 • Od 218 aplikanata koji su se prijavili kao novoregistrirani obrt, njih 23 su pored vlastitog zapošljavanja aplicirali i za zapošljavanje jednog dodatnog radnika.
 • Od 218 prijavljenih aplikanata 189 njih su muškarci prosječne starosne dobi od 44 godine, a 29 osoba su žene, prosječne starosne dobi, također 44 godine.
 • Najstarija muška osoba prijavljena za korištenje poticaja ima 61 godinu, a najmlađa 18 godina.
 • Najstarija ženska osoba prijavljena na Javni poziv ima 60 godina, a najmlađa 25 god.
 • Broj prijavljenih aplikanata na Javni poziv, po općinama u USK-u je slijedeći:
  • 52 Cazin
  • 43 Velika Kladuša
  • 36 Bosanska Krupa
  • 33 Sanski Most
  • 24 Ključ
  • 15 Bihać
  • 9 Bužim
  • 6 Bosanski Petrovac
 • Od 5 aplikacija za poticaje zapošljavanja i samozapošljavanja u poljoprivredi koje su podnijeli postojeći obrti, njih 2 su iz Bihaća, i po jedan iz Cazina, Ključa i Sanskog Mosta.

Podnesene aplikacije za poticaje samozapošljavanja i zapošljavanja u poljoprivredi trenutno su u fazi provjere upisa u registar poljoprivrednih gazdinstava i provjere ispunjavanja ugovora iz dosadašnjih kreditnih i bespovratnih poticaja koju vrši Federalno ministarstvo poljoprivrede.
Nakon završetka ove provjere u Federalnom ministarstvu poljoprivrede spiskovi aplikanata koji su prošli ove provjere dostavit će se Službi za zapošljavanje USK-a koja će u roku od 60 dana sa aplikantima potpisati Ugovore o korištenju poticaja, nakon što isti prije toga dostave dokaze o registraciji obrta i drugu potrebnu dokumentaciju, o čemu će aplikanti biti na vrijeme obaviješteni.
Prema raspoloživim informacijama iz Federalnog ministarstva poljoprivrede i Federalnog zavoda za zapošljavanje u januaru 2016.godine očekuje se raspisivanje Javnog poziva za novu tranšu Programa poticaja zapošljavanja i samozapošljavanja u poljoprivredi u 2016.godini.
Koristimo se ovom prilikom da svim poljoprivrednicima i aplikantima u USK-u zahvalimo na iskazanom interesu za Program poticaja zapošljavanja u poljoprivredi, a svim partnerima, a posebno medijima zahvalimo za pomoć u prezentaciji Programa poticaja i njegovog približavanja njegovim korisnicima, poljoprivrednicima.

JU Služba za zapošljavanje USK Bihać


09.11.15

Programu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja u oblasti poljoprivrede 2015


28.10.15

Javni poziv za prijavu za zapošljavanje radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj

Obavještavamo sve osobe koje su zainteresirane za prijavu za zapošljavanje radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj, da je naredni termin za intervjue u vezi sa Javnim pozivom  za realizaciju Triple Win projekta zapošljavanja radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj, u drugoj polovini januara 2016. godine. Preciznije  datume Služba će objavati nakon što predstavnici Savezne agencije za rad SR Njemačke, pošalju obavijest  o tačnim terminima.

U prilogu ovog teksta nalazi se i novi obrazac CV-a ( Lebenslauf )   za popunjavanje za sve zainteresovane kandidate. 

Za eventualne informacije možete kontaktirati:

JU Služba za zapošljavanje USK-a
Odjeljenje za posredovanje pri zapošljavanju i ITR
Rukovodilac Dilista Međedović
71000 Bihać, Branislava Đurđeva br.1
Tel. 037 742 741, 037 290 730