JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE USK - BIHAĆ
 
 
 

Prema dostupnim podacima prvi propis o službi u oblasti rada i zapošljavanja u BiH donešen je davne 1900. godine, dok su Službe za zapošljavanje radnika u Bosni i Hercegovini osnovane  1909. godine, kada je donešena i prva odluka o službama. Naredbe o formiranju ureda za posredovanje donešene su 13.4.1919. godine u Sarajevu kada je osnovan i prvi Ured za posredovanje u zapošljavanju.
Vremenom se naziv službi u oblasti zapošljavanja mijenjao, o čemu svjedoče i slijedeći značajni podaci iz oblasti rada i zapošljavanja:
 • 1927.  Jugoslavija je ratifikovala Međunarodnu konvenciju o nezaposlenosti i u skladu sa istom  je donešena Uredba o organizaciji Službe za posredovanje rada;
 • 1937.  je osnovana Središnja uprava za posredovanje u radu,
 • od 1945. do 1946.  službe su imenovane kao Berze rada,
 • od 1946. do 1948.  formirana je Služba posredovanja u okviru sindikata,
 • od 1948. do 1952. formirana je Uprava za radnu snagu,
 • od 1952. do 1960. Biro za posredovanje radnika,
 • od  1960. do 1965. Republički Zavod za zapošljavanje radnika,
 • od 1962. Zavod za zapošljavanje radnika Bihać,
 • od 1962. započeto sa izgradnjom upravne zgrade Zavoda za zapošljavanje Bihać, kao i montažnih objekata (radionica, učionica „Radnik“, menza),
 • od 1965. do 1975. Zajednica za poslove zapošljavanja,
 • od 1975. do 1989.  SIZ - samoupravne interesne zajednice za zapošljavanje Bosne i Hercegovine
 • od 1990.  Zavod za zapošljavanje Bosne i Hercegovine,
 • 2000.  donešen  Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba FBiH;
 • 1998.  osnovan Federalni zavod za zapošljavanje;
 • Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnsoti nezaposlenih osoba
 • 2001. Odluka o osnivanju JU Službe za zapošljavanje USK-a, koja je do 2001. godine djelovala kao Biro za zapošljavanje Bihać;