JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE USK - BIHAĆ
 
 
 

  Aktuelni oglasi za posao!

Na osnovu člana 44. Statuta JU Službe za zapošljavanje USK-a Bihać, a u vezi sa članom 4. i članom 5. Pravilnika o radu Službe, vd direktor   r a s p i s u j e:

K o n k u r s

O  g l a s

za popunu radnog mjesta